Teksti suurus:

Tallinna linna 2022. aasta kolmas lisaeelarve

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2022, 6

Tallinna linna 2022. aasta kolmas lisaeelarve

Vastu võetud 17.11.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2022. aasta eelarve lisade muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusega nr 34 kinnitatud Tallinna linna 2022. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:
  1) lisa 1 „Koondeelarve” muudetakse vastavalt lisale 1;
  2) lisa 2 „Tulude eelarve” muudetakse vastavalt lisale 2;
  3) lisa 3 „Kulude eelarve” muudetakse vastavalt lisale 3;
  4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve” muudetakse vastavalt lisale 4;
  5) lisa 6 „Rahakäibe prognoos” asendatakse lisaga 5;
  6) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi” muudetakse vastavalt lisale 6.

§ 2.  Eelarve määruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määruse nr 34 „Tallinna linna 2022. aasta eelarve“ § 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„3) kinnitada lisas 3 tööjõukulude reservina ning linna asutuste energiakulude kompenseerimise reservina ette nähtud vahendite jaotus linna asutuste ja eelarvepositsioonide lõikes;“;

Jevgeni Ossinovski
Esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Tulude eelarve

Lisa 3 Kulude eelarve

Lisa 4 Investeerimistegevuse eelarve

Lisa 5 Rahakäibe prognoos

Lisa 6 Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json