Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2022, 12

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 24.11.2022 nr 24

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 89 lõike 1 ja § 93 lõike 1 alusel.

§ 1. Tunnistatakse kehtetuks:
1) Jõgeva Vallavolikogu 28. märtsi 2019 määrus nr 81 „Jõgeva valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine“;
2) Jõgeva Vallavolikogu 28. märtsi 2019 määrus nr 86 „Jõgeva Aleviku Lasteaia põhimäärus“;
3) Jõgeva Vallavolikogu 28. märtsi 2019 määrus nr 87 „Kurista Lasteaia Karukell põhimäärus“;
4) Jõgeva Vallavolikogu 27. mai 2021 määrus nr 157 „Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli põhimäärus“;
5) Palamuse Vallavolikogu 30. detsembri 2010 määrus nr 21 „Palamuse valla terviseprofiili kehtestamine“.

Priit Põdra
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json