Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Muhu Vallavolikogu töökord

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2012, 15

Muhu Vallavolikogu töökord

Vastu võetud 18.02.2011 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lg 1 ja Muhu valla põhimääruse § 5 lg 3 alusel

§ 1.   Kinnitada Muhu Vallavolikogu töökorra uus redaktsioon (lisatud).

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 16.detsember 2005.a määrus nr 4 „Muhu Vallavolikogu töökord“.

§ 3.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Jaana Palu
Volikogu esimees

Lisa Muhu vallavolikogu töökord

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json