ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Munitsipaalomandis olevate ruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Munitsipaalomandis olevate ruumide üüri piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2012, 22

Munitsipaalomandis olevate ruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 20.12.2012 nr 33

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 6 ja “Elamuseaduse” § 371 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Mõisaküla linna (edaspidi linna) munitsipaalomandis olevatele elu- ja äriruumidele üüri piirmäärad.

§ 2.  Üüri piirmäärade kehtestamine

 (1) Linna munitsipaalomandis olevatele eluruumidele kehtestatakse üüri määrad ühe ruutmeetri kohta kuus järgmiselt:
 1) keskküttega, vee- ja kanalisatsioonivarustusega eluruumis 0,75 eurot;
 2) ahiküttega, vee- ja kanalisatsioonivarustusega eluruumis 0,65 eurot;
 3) ahiküttega, ilma vee- ja kanalisatsioonivarustuseta eluruumis 0,50 eurot.

 (2) Linna munitsipaalomandis olevatele äriruumidele kehtestatakse üüri piirmääraks 1,28 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus.
14.01.2013 14:47
Veaparandus - Eemaldatud sõna "krooni" Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 10 lg 3; Mõisaküla Linnavalitsus 14.01.2013 taotlus.

 (3) Volikogu muudab eluruumi üüri määra üks kord 12 kuu jooksul, kui üüri mõjutavad hinnad on viimasest määra kehtestamisest arvates muutunud.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2013.

Jorma Õigus
Volikogu esimees