Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kuusalu valla aukodaniku Hugo Lepnurme stipendiumi statuut

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2012, 32

Kuusalu valla aukodaniku Hugo Lepnurme stipendiumi statuut

Vastu võetud 29.09.2005 nr 21
jõustumine 02.10.2005

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, Kuusalu Vallavolikogu vaba-aja ja spordikomisjoni ettepaneku (protokoll 18.05.2005), hariduskomisjoni ettepaneku (protokoll 31.08.2001) ning Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekute alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus kehtestab Kuusalu valla aukodaniku Hugo Lepnurme stipendiumi statuudi.

§ 2.   Stipendiumi eesmärgid

  (1) Hinnata, väärtustada ja populariseerida eesti helilooja, organisti ja pedagoogi ning Kuusalu valla aukodaniku professor Hugo Lepnurme (31. 10. 1914 – 15. 02. 1999) pärandi olulisust Eesti muusikakultuuris ning teadvustada Hugo Lepnurme juurte päritolu, kes on sündinud ja kasvanud Tsitre külas, Kolga vallas, Harjumaal.

  (2) Väärtustada, tunnustada ja innustada eesti väljapaistvaid orelimuusika-, vaimuliku muusika edendajaid, heliloojaid, interpreete, teadlasi ning pedagooge.

  (3) Väärtustada, tunnustada ja innustada Kuusalu vallast pärit perspektiivikaid noori, kes on pühendunud akadeemilise muusika õpingutele ja on näidanud väljapaistvaid loomingulisi või teadustulemusi interpreedina, heliloojana, teadlasena või pedagoogina.

§ 3.   Stipendiumi rahastamine

  (1) Stipendiumi väljaandmise kuulutab välja Kuusalu Vallavalitsus kohalikus ajalehes ja valla veebilehel.

  (2) Hugo Lepnurme stipendiumi eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid toetusi Kuusalu Vallavalitsus, asutused, organisatsioonid, ühingud ja teised isikud.

  (3) Hugo Lepnurme stipendiumi toetajad avalikustatakse nende nõusolekul kohalikus ajalehes, Kuusalu valla veebilehel ning võimalusel muudes teabekanalites.
(M-3-28.10.09)

§ 4.   Stipendiumi määramine

  (1) Hugo Lepnurme stipendiumi rahalisi vahendeid kasutatakse alljärgnevalt:
  1) väljapaistvate eesti oreli- ja vaimuliku muusika edendajate - heliloojate, interpreetide, pedagoogide, teadlaste ning valdkonna erialade üliõpilaste premeerimiseks silmapaistvate saavutuste eest loome- ning õppetöös;
  2) silmapaistvate Kuusalu vallast pärit muusikakoolide õpilaste ja muusikakõrgkoolide üliõpilaste premeerimiseks nende eduka õppe- ja loometegevuse toetuseks.

  (2) Kuusalu Vallavolikogu nimetab stipendiumi määramise komisjoni, kelle pädevuses on valida stipendiumi saaja.
(M-18-19.12.2012)

  (3) Stipendiumi kandidaate on õigus esitada kõikidel valdkonna asutustel (õppeasutused, kirikud jne) ja organisatsioonidel (ühingud, alaliidud jne) ja komisjoni liikmetel. Ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 5. oktoobriks. Ettepanekud peavad sisaldama põhjendust ning ettepaneku tegija kontaktandmeid.

  (4) Stipendiumi komisjon koguneb 10. oktoobriks ning teeb nimelise ja rahalise ettepaneku Kuusalu Vallavalitsusele stipendiumi määramiseks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud kummaski kategoorias.

  (5) Stipendiumid määrab Kuusalu Vallavalitsus oma korraldusega.
(M-3-28.01.09)

  (6) Stipendiumit on õigus sobivate kandidaatide puudumisel mitte välja anda.

  (7) Stipendiumi annavad üle Kuusalu Vallavolikogu esimees või tema poolt volitatud isik ja Kuusalu Vallavanem või tema poolt volitatud isik Hugo Lepnurme sünniaastapäeva tähistaval üritusel.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates selle jõustumisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json