ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 kinnitamine

Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.01.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2014, 2

  Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 kinnitamine

  Vastu võetud 18.12.2014 nr 25

  Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahvi 4 lõigete 1, 1¹ ja 2 alusel.

  § 1.   Kinnitatakse Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026.

  § 2.   Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2010. aasta 24. märtsi määrus nr 6 “Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021 kinnitamine”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Reisner
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Kadrina valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kavaga saab tutvuda Kadrina valla kodulehel.

  /otsingu_soovitused.json