HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema poolt osaliste kulude katmine Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2014, 3

Lapsevanema poolt osaliste kulude katmine Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 18.12.2014 nr 26

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse lapsevanema poolt osaliste kulude katmine Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes.

§ 2.   Lapsevanema poolt osaliste kulude katmise suurus

  Kehtestatakse lapsevanema poolt osaliste kulude katmise suuruseks alates 2015. aasta 1. jaanuarist ühe lapse kohta 20 eurot kuus.

§ 3.   Lapsevanema poolt osaliste kulude tasumine

  (1) Lapsevanema poolt kaetav osa tuleb aruandekuu eest tasuda Kadrina Vallavalitsuse arvelduskontole või kassasse hiljemalt järgneva kuu 15. päevaks.

  (2) Lapse osaajalise koha puhul makstakse lapsevanema poolt ühe lapse täisaja summa.

  (3) Lasteasutuse töötajate kollektiivpuhkuse kuu eest lapsevanema poolt kaetavat osa ei maksta.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2008. aasta 29. detsembri määrus nr 99”Lapsevanema poolt osaliste kulude katmine Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes”

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2010. aasta 29. septembri määruse nr 14 ”Kadrina Vallavolikogu õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis” § 7 .

§ 5.   Määruse rakendamine

  Käesolevat määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2015.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json