Tervishoid

Teksti suurus:

Helme valla terviseprofiil ja tegevuskava 2014 - 2017

Helme valla terviseprofiil ja tegevuskava 2014 - 2017 - sisukord
  Väljaandja:Helme Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2014, 39

  Helme valla terviseprofiil ja tegevuskava 2014 - 2017

  Vastu võetud 18.12.2014 nr 15

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 pn 2, § 22 lg 2, § 37 lg 4 pn 2 ja rahvatervise seaduse § 10 alusel.

  § 1.  Kinnitada Helme valla terviseprofiil ja tegevuskava 2014 - 2017 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ave Visor
  Volikogu esimees

  Lisa Helme valla terviseprofiil ja tegevuskava 2014 -2017