ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2015, 20

Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 16.12.2015 nr 89

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lõike 4 alusel.

§ 1.  Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

  Kinnitada Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. märtsi 2011. a määrus nr 80 „Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine ja nende kasutamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri