ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028

Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
  Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2019, 10

  Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028
  [RT IV, 26.09.2017, 41 - jõust. 29.09.2017]

  Vastu võetud 15.12.2015 nr 46
  RT IV, 30.12.2015, 26
  jõustumine 02.01.2016

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  19.09.2017RT IV, 26.09.2017, 4129.09.2017
  19.02.2019RT IV, 26.02.2019, 201.03.2019

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1, 2, 23 ja 24 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 alusel.

  § 1.   Kinnitada Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava uus redaktsioon "Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028.

  [RT IV, 26.09.2017, 41 - jõust. 29.09.2017]

  § 2.   Märjamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 uus redaktsioon tehakse hiljemalt 01. märtsist 2019 kättesaadavaks Märjamaa vallavalitsuses ning Märjamaa valla Interneti kodulehel http://marjamaa.kovtp.ee/et/uhisveevargi-ja-kanalisatsiooni-arendamise-kava

  [RT IV, 26.02.2019, 2 - jõust. 01.03.2019]

  § 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 (kava koos lisadega on avaldatud Märjamaa valla kodulehel)
  [RT IV, 26.02.2019, 2 - jõust. 01.03.2019]

  /otsingu_soovitused.json