Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Jõgeva linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2015, 30

Jõgeva linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Vastu võetud 24.04.2014 nr 9
RT IV, 11.02.2015, 30
jõustumine 11.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2015RT IV, 11.02.2015, 914.02.2015
17.12.2015RT IV, 30.12.2015, 1102.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1, Jõgeva Linnavolikogu 26. veebruari 2014. a määruse nr 5 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord Jõgeva linnas" § 4 lõike 2, Jõgeva Linnavolikogu 28. jaanuari 2010. a määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste maksmise kord Jõgeva linnas“ § 1 lõike 3 ja Jõgeva Linnavolikogu 26. märtsi 2009. a määruse nr 2 „Jõgeva linna hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale“ § 2 lõike 1 alusel.

§ 1.  Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused

 (1) Lapse sünnitoetuse määr on 592 eurot.

 (2) Esimest korda koolimineva lapse toetuse määr on 254 eurot.

 (3) Matusetoetuse määr on 169 eurot.
[RT IV, 30.12.2015, 11 - jõust. 02.01.2016]

§ 2.  Hooldajatoetus

 (1) Täisealise isiku hooldajale makstava hooldajatoetuse määr on 26 eurot.

 (2) Puudega lapse hooldajale makstava hooldajatoetuse määr on 26 eurot.

§ 3.  Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.