ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine

Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2015, 32

Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 16.12.2015 nr 90

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel.

§ 1.  Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine

  Kinnitada Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri