Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks

Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks - sisukord
Väljaandja:Kallaste Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2015, 59

Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks

Vastu võetud 28.12.2015 nr 20
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja maamaksuseaduse § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maamaksumäär


Kehtestada Kallaste linna haldusterritooriumil 2016. aastaks ühtseks maamaksumääraks kõigi sihtotstarbeliste maade puhul 2,2 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.  Määruse jõustumine


Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

Fjodor Plešankov
linnavolikogu esimees