HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Otepää Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2016, 9

Otepää Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 20.02.2014 nr 2
RT IV, 06.03.2014, 28
jõustumine 06.03.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2016RT IV, 30.12.2016, 702.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 1 ja 2 ja Otepää valla põhimääruse § 10 lg 1 alusel.

§ 1.   Põhimääruse kinnitamine

  Kinnitada Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse Otepää Gümnaasium põhimäärus (lisa 1).

§ 2.   Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustatakse Otepää valla veebilehel Internetis ning Otepää Gümnaasiumi veebilehel.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Määruse § 36 (Arendusjuht) sätestatut rakendatakse ja arendusjuhi ametikoht täidetakse hiljemalt 2015. aastal.

  (2) Määruse § 29 (Spordihoone) lõigetes 3-5 sätestatut rakendatakse 2014. aastal, kuid mitte varem kui 1. märtsist 2014. a.

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Otepää Gümnaasiumi põhimäärus
[RT IV, 30.12.2016, 7 - jõust. 02.01.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json