Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mustvee linna 2016. aasta 3. lisaeelarve vastu võtmine

Mustvee linna 2016. aasta 3. lisaeelarve vastu võtmine - sisukord
  Väljaandja:Mustvee Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2016, 50

  Mustvee linna 2016. aasta 3. lisaeelarve vastu võtmine

  Vastu võetud 20.12.2016 nr 16

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Mustvee linna 2016. aasta eelarve 3. lisaeelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Riina Pajula
  Volikogu esimees

  Lisa Mustvee linna 2016. aasta eelarve 3. lisaeelarve