Teksti suurus:

Paikuse Vallavolikogu 15.12.2016 määruse nr 13 „2017. a maamaksumäära kehtestamine ning maksuvabastuse andmise korra ja ulatuse kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2017, 6

Paikuse Vallavolikogu 15.12.2016 määruse nr 13 „2017. a maamaksumäära kehtestamine ning maksuvabastuse andmise korra ja ulatuse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 11 lõigete 6 ja 7 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine


Paikuse Vallavolikogu 15.12.2016 määruses nr 13 „2017. a maamaksumäära kehtestamine ning maksuvabastuse andmise korra ja ulatuse kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:
1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad „2017. a“;
2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „2017. aasta“;
3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Avaldus maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada Pärnu Linnavalitsusele maksustamisaasta 10. jaanuariks.“.

§ 2.   Jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json