Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2017, 10

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 19.12.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5, § 8 ja § 11 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 alusel.

§ 1.   Maamaksumäär

  (1) Kastre valla haldusterritooriumil kehtestatakse ühtseks maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks kehtestatakse 1,75 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Maamaksu soodustus

  Rakendada kodualuse maamaksu vabastust maamaksuseaduse § 11 lg 1, 2 ja 3 alusel ja vabastada 2018. aastal isikud eluruumiga hoone juures asuva õuemaa kõlviku osas maamaksust, kompaktse hoonestusega tiheasustuse aladel kuni 1500 m2 ulatuses ja hajaasustuse aladel kuni 2 ha ulatuses juhul, kui õuemaale jääv eluruum on rahvastikuregistris registreeritud maaomaniku või maakasutaja elukohana.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Haaslava Vallavolikogu 28.11.2013. a määrus nr 3 „Maamaksumäära kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2018. a.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json