Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2017. aasta IV lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2017, 56

Kuusalu valla 2017. aasta IV lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 28.12.2017 nr 17

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5, Kuusalu Vallavolikogu 21.12.2016 määruse nr 22 „Kuusalu valla 2017. aasta eelarve kinnitamine”, Kuusalu Vallavolikogu 22.02.2017 määruse nr 4 „Kuusalu valla 2017. aasta I lisaeelarve kinnitamine“, Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 määruse nr 12 „Kuusalu valla 2017. aasta II lisaeelarve kinnitamine“ ja Kuusalu Vallavolikogu 04.10.2017 määruse nr 14 „Kuusalu valla 2017. aasta III lisaeelarve kinnitamine“ alusel ning tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2017. aasta IV lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2017. aasta IV lisaeelarve
põhitegevuse tulud 74 887,09 eurot,
ja põhitegevuse kulud -74 887,09 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Haridusrahade kasutamine

  Vastavalt lisaeelarvele kasutada 30 000 eurot põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust gümnaasiumi õpetajate töö tasustamiseks.

§ 3.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul pärast eelarve avalikustamist 2017. aasta IV lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmo Ristisaar
volikogu aseesimees

Lisa Kuusalu valla 2017. aasta IV lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json