Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Viljandi valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2017, 57

  Viljandi valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 20.12.2017 nr 8

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 22, § 23 ja Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ § 8 alusel.

  § 1.   Vastu võtta Viljandi valla 2017. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kaupo Kase
  vallavolikogu esimees

  Lisa 

  /otsingu_soovitused.json