Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Valga valla 2020. aasta IV lisaeelarve

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2020, 31

Valga valla 2020. aasta IV lisaeelarve

Vastu võetud 18.12.2020 nr 121

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Valga Vallavolikogu 26. novembri 2018 määruse nr 55 „Valga valla finantsjuhtimise kord“ § 3 lõike 3 alusel.

§ 1.   Valga valla 2020. aasta IV lisaeelarve

  (1) Võtta vastu Valga valla 2020. aasta IV lisaeelarve kogumahus 5 294 629 eurot, millest sihtotstarbelised tulud tegevuskuludeks summas 691 858 eurot, sihtotstarbelised tulud põhivara soetamiseks 4 202 771 eurot ja 2020. aasta alguse jäägi suunamine põhivara soetamiseks 400 000 eurot vastavalt lisale.

  (2) Muuta 2020. aasta eelarves põhivara soetuseks ja tegevuskuludeks kinnitatud eelarvet, vähendades põhivara soetuse eelarvet 8753 euro võrra.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alar Nääme
esimees

Lisa Valga valla 2020. aasta IV lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json