Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2020, 32

  Maardu linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 22.12.2020 nr 90

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ja lg 4 ja Maardu Linnavolikogu 23.10.2018 määruse nr 28 “Maardu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” alusel.

  § 1.   Kinnitada Maardu linna 2021. aasta eelarve alljärgnevalt:

  põhitegevuse tulud kogumahus 16 389 980 eurot;

  investeerimistegevuse tulem 3 113 483 eurot;

  põhitegevuse kulud kogumahus 16 154 251 eurot.

  § 2.   Määrust rakendatakse alates 01.01.2021.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Maardu linna 2021. a eelarve.

  Lisa 2 Maardu linna 2021. a eelarve põhitegevuse tulud.

  Lisa 3 Maardu linna 2021. a eelarve põhitegevuse kulud tegevusalade järgi.

  Lisa 4 Maardu linna 2021. a eelarve investeerimistegevus.

  /otsingu_soovitused.json