Teksti suurus:

Ülenurme Lasteaia Nurmepesa, Tõrvandi Lasteaia Rüblik, Soinaste Lasteaia Laululind, Kambja Lasteaia Mesimumm põhimääruste muutmine

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2022, 4

Ülenurme Lasteaia Nurmepesa, Tõrvandi Lasteaia Rüblik, Soinaste Lasteaia Laululind, Kambja Lasteaia Mesimumm põhimääruste muutmine

Vastu võetud 21.12.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 ja Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 4 „Kambja valla põhimäärus“ § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kambja Vallavolikogu 17.09.2019 määruse nr 66 "Ülenurme Lasteaia Nurmepesa põhimäärus" muutmine

  Kambja Vallavolikogu 17.09.2019 määruse nr 66 „Ülenurme Lasteaia Nurmepesa põhimäärus“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 2. Lasteaia asukoht ja tegutsemiskohad
Ülenurme Lasteaed Nurmepesa (edaspidi lasteaed) asub Kambja vallas aadressil Lasteaia tn 1, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartumaa. Lasteaed võib tegutseda mitmes õppehoones. Lasteaia täiendavad tegutsemiskohad otsustab Kambja Vallavalitsus.“

§ 2.   Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 62 "Tõrvandi Lasteaia Rüblik põhimäärus" muutmine

  Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 62 „Tõrvandi Lasteaia Rüblik põhimäärus“ paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Tõrvandi Lasteaed Rüblik (edaspidi lasteaed) asub Kambja vallas aadressil Aia tn 3, Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartumaa. Lasteaed võib tegutseda mitmes õppehoones. Lasteaia täiendavad tegutsemiskohad otsustab Kambja Vallavalitsus.“

§ 3.   Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 63 "Soinaste Lasteaia Laululind põhimäärus" muutmine

  Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 63 „Soinaste Lasteaia Laululind põhimäärus“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 2. Lasteaia asukoht ja tegutsemiskohad
Lasteaia asukoht on Kambja vald ja aadress Tartumaa, Kambja vald, Soinaste küla, Kurepalu tee 1. Lasteaed võib tegutseda mitmes õppehoones. Lasteaia täiendavad tegutsemiskohad otsustab Kambja Vallavalitsus.“

§ 4.   Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 64 "Kambja Lasteaia Mesimumm põhimäärus" muutmine

  Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 64 „Kambja Lasteaia Mesimumm põhimäärus“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 2. Lasteaia asukoht ja tegutsemiskohad
Kambja Lasteaed Mesimumm (edaspidi lasteaed) asub Kambja vallas aadressil Kesk tn 4, Kambja alevik, Kambja vald, Tartumaa. Lasteaed võib tegutseda mitmes õppehoones. Lasteaia täiendavad tegutsemiskohad otsustab Kambja Vallavalitsus.“

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json