HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Jõgeva valla huvikoolide õppetasu

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2022, 9

Jõgeva valla huvikoolide õppetasu

Vastu võetud 22.12.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Jõgeva Muusikakooli põhimääruse § 10 lõike 4, Jõgeva Kunstikooli põhimääruse § 9 lõike 4 ja Jõgeva Valla Spordikooli põhimääruse § 18 lõike 4 alusel.

§ 1.   Õppetasu Jõgeva Muusikakoolis

  (1) Ühe kuu õppetasu Jõgeva Muusikakooli põhiõppe osakonnas on järgmine:
  1) eelõpe 30 eurot;
  2) 1.–3. klass ja lisa-aastad 35 eurot;
  3) 4.–7. klass 40 eurot;
  4) lisatasu lisapilli eest (v.a 3. õppeaasta üldklaver) 10 eurot.

  (2) Ühe kuu õppetasu Jõgeva Muusikakooli huviõppe osakonnas on järgmine:
  1) instrumendiõpe 30 eurot;
  2) tantsuõpe 30 eurot;
  3) koolieelikute laulu- ja tantsuõpe 20 eurot.

§ 2.   Õppetasu Jõgeva Kunstikoolis

  Ühe kuu õppetasu Jõgeva Kunstikoolis on järgmine:
  1) 3–6tunnise nädalakoormusega õppekavad 30 eurot;
  2) 7–12tunnise nädalakoormusega õppekavad 35 eurot;
  3) mudilased 20 eurot.

§ 3.   Õppetasu Jõgeva Valla Spordikoolis

  Ühe kuu õppetasu Jõgeva Valla Spordikoolis on järgmine:
  1) õppetreeningrühmad 30 eurot;
  2) koolieelikute treeningrühmad 20 eurot.

§ 4.   Õppetasu tasumine

  Õppetasu tasutakse 8 kuni 10 kuud aastas vastavalt treeningute läbiviimise võimalustele ja huvikooli õppekavadele.

§ 5.   Õppetasust vabastamine

  Jõgeva Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega vabastada õppurid õppetasust, kui huvikooli õppekava järgne tegevus on häiritud enam kui 2 nädalat järjest.

§ 6.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Jõgeva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019 määrus nr 74 „Jõgeva valla huvikoolide õppetasu“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2023.

Priit Põdra
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json