Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2018 määruse nr 3 „Restaureerimistoetuse andmise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2022, 10

Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2018 määruse nr 3 „Restaureerimistoetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 15.12.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel ja kooskõlas muinsuskaitseseaduse § 35 lg-ga 1.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2018 määruses nr 3 „Restaureerimistoetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõiget 3 muudetakse ja täiendatakse punktidega 1 ja 2 järgmises sõnastuses:

„(3) Objekti omanik või tema esindaja saab aastas esitada toetuse taotlusi järgmiselt:

1) mälestise interjööridetailide restaureerimiseks võib esitada mitu taotlust;

2) muu objekti restaureerimiseks võib esitada ühe taotluse (mitme taotluse esitamise korral arvestatakse ajaliselt esimesena esitatud taotlust).“;


  2) paragrahvi 8 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui komisjoni liige on toetuse objektiks oleva mälestise või ehitise omanik, toetust taotleva juriidilise isiku töötaja, selle juhatuse liige või tulumaksuseaduse §-s 8 nimetatud seotud isik, taandab ta ennast otsustusprotsessist. Otsustusprotsessist taandunud komisjoni liiget asendab asendusliige, kes määratakse ameti juhataja käskkirjaga ameti muinsuskaitse osakonna teenistujate hulgast. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.“;


  3) paragrahvi 8 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi ning teeb ameti juhatajale põhjendatud ettepaneku toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise, toetuse suuruse ning vajaduse korral taotluse menetlemise edasilükkamise ja toetuse andmise tingimuste kohta 30 tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaja lõppu.“;

Jevgeni Ossinovski
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json