HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel

Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2013, 26

  Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel

  Vastu võetud 27.09.2012 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg-te 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Kehtestada Otepää valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanemate poolt tasutavaks osalustasu määraks koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel 5 % Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus.

  § 2.   Tunnistada Otepää Vallavolikogu 25.01.2007 a. määrus nr 1-6-1 kehtetuks.

  § 3.   Avalikustada käesolev määrus Otepää Valla kodulehel ja ajalehes “Otepää Teataja”.

  § 4.   Käesolev määrus jõustub 01.01.2013. a.

  Aivar Nigol
  Vallavolikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json