PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Üldplaneeringu kehtestamine

Üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2014, 15

  Üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 29.06.2006 nr 5

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” § 22 lg 1 p 31 ja “Planeerimisseaduse” § 24 lg 3 alusel.

  § 1.  Reguleerimisala

    Määrusega kavandatakse säästvat ja tasakaalustatud ruumilist arengut, ruumilist planeerimist, maakasutust ning ehitamist, mis arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumisi ja vajadusi.

  § 2.  Üldplaneeringu kehtestamine

    Käesoleva määrusega kehtestatakse üldplaneering, mis koosneb järgmistest osadest:
   1) Valla üldplaneering;
   2) Üldplaneeringu kaardid: Kõpu valla üldplaneeringu kaart, Kõpu aleviku kaart;
   3) Üldplaneeringu lisad: Olemasoleva olukorra analüüs, Arengustrateegia.

  § 3.  Määruse jõustumine

    Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2006. a.

  Ado Sisask
  volikogu esimees

  Lisa Üldplaneeringu materjalidega saab tutvuda Kõpu valla kodulehel

  /otsingu_soovitused.json