HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2019, 8

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.01.2015 nr 5
RT IV, 31.01.2015, 12
jõustumine 03.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.11.2019RT IV, 20.11.2019, 323.11.2019

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab riigieelarve ja Viimsi valla eelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise korra Viimsi valla üldhariduskoolides.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarves ette nähtud toetuse ulatuses kaetakse põhiharidust omandavate õpilaste toitlustuskulud riigieelarvest Viimsi valla koolilõuna kuludeks määratud sihtotstarbeliste eraldiste arvelt.
[RT IV, 20.11.2019, 3 - jõust. 23.11.2019]

  (2) Riigieelarves ettenähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe 1.-9. klasside õpilaste
[RT IV, 20.11.2019, 3 - jõust. 23.11.2019]

  (3) Toitlustusteenuse osutajale kaetakse koolilõuna kulud toitlustamisteenuse osutamise lepingu alusel, mille sõlmib vallavalitsus toitlustamist korraldava ettevõtjaga.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  (3) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015. a.

/otsingu_soovitused.json