Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kanepi valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2015, 18

Kanepi valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 20.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2, lg 4 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Kanepi valla 2015. aasta eelarve kogumahuga 2532516 eurot vastavalt lisale 1.

§ 2.  Vallavalitsuse volitamine

 (1) Vallavalitsusel kinnitada asutuste eelarve neljakohaliste kululiikide lõikes.

 (2) Vallavalitsusel on õigusteha eelarves muudatusi tegevusalade siseselt.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2015. a.

Arno Kakk
Volikogu esimees

Lisa Koondeelarve