HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Haljala Kooli arengukava aastateks 2017-2020

Haljala Kooli arengukava aastateks 2017-2020 - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2017, 3

  Haljala Kooli arengukava aastateks 2017-2020

  Vastu võetud 17.01.2017 nr 65

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada Haljala Kooli arengukava aastateks 2017-2020 vastavalt lisale.

  § 2.  Haljala Vallavolikogu 18.02.2014 määrus nr 12 „Haljala Gümnaasiumi arengukava 2014-2017“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub 1. augustil 2017. a.

  Margus Punane
  Volikogu esimees

  Lisa Haljala Kooli arengukava aastateks 2017-2020.