Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Valga linna 2016. aasta eelarve omalaekumiste kinnitamine

Väljaandja:Valga Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2017
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2017, 30

Valga linna 2016. aasta eelarve omalaekumiste kinnitamine

Vastu võetud 27.01.2017 nr 61

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, Valga Linnavolikogu 11. augusti 2006 määruse nr 9 “Valga linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord” § 8 lõike 1 ning Valga Linnavolikogu 11. detsembri 2015 määruse nr 38 „Valga linna 2016. aasta eelarve” § 2 lõike 2 alusel.

§ 1.  Omalaekumiste kinnitamine

  Kinnitada Valga linna 2016. aasta eelarve suurendamine omalaekumiste võrra kogusummas 983 519 (Üheksasada kaheksakümmend kolm tuhat viissada üheksateist) eurot, millest põhitegevuse tulud 602 404 eurot, põhitegevuse kulud 600 040 eurot ja investeerimistegevuse tulud 381 115 ja inventeerimistegevuse kulud 383 479 eurot vastavalt lisale.

Ivar Unt
Esimees

Lisa Valga linna 2016.aasta eelarve omalaekumised