Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Väike-Maarja valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2017, 35

Väike-Maarja valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulud summas 5 892 203 eurot, põhitegevuse kulud summas 5 737 233 eurot, investeerimistegevus summas 894 724 eurot, finantseerimistegevus summas 457 000 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla 2017. aasta eelarve

Lisa 2 Väke-Maarja valla 2017. aasta eelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json