Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Narva linna taksoveonõuded

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2019, 37

Narva linna taksoveonõuded

Vastu võetud 24.01.2019 nr 1
jõustumine 01.05.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, ühistranspordiseaduse § 64 lg 10, § 66 lg 3 p-de 1, 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse:
  1) taksoveol kasutatavatele sõidukitele esitatavad nõuded;
  2) taksoveoteenuste hinnakirjale esitatavad nõuded;
  3) taksoveoteenuste loetelu, millele vedaja võib hinna kehtestada.

§ 2.   Taksoveol kasutatavatele sõidukitele esitatavad nõuded

  Et tagada sõitjate mugavus ja ohutus ning keskkonnasäästlikkus, peab taksoveol kasutatav sõiduk vastama järgmistele nõuetele:
  1) sõiduk peab olema ehitatud sõitjate veoks, see peab olema komplektne, ümberehitamata, avariitunnusteta, värvi- või roostekahjustusteta, puhas seest ja väljast ning tehniliselt sõidukorras;
  2) sõidukil peavad olema ABS-pidurid ning vähemalt juhi- ja kõrvalistme eesmised turvapadjad;
  3) sõiduki rehvide mõõdud peavad vastama taksomeetri kohandamistunnistuses toodud mõõtudele;
  4) sõidukil peab olema vähemalt viis istekohta ja vähemalt neli ust, välja arvatud mahtuniversaal, mille paremal küljel peab olema vähemalt kaks ust;
  5) sõidukil peab olema töökorras konditsioneer või kliimaseade;
  6) mõlema esiukse välisküljel keskosas ettevõtja ärinimi või kaubamärk vastavalt kaubamärgiseaduses sätestatule;
  7) sõiduki heitmenorm peab vastama vähemalt Euro 5 standardile.

§ 3.   Taksoveoteenuste hinnakiri

  (1) Vedaja võib kehtestada:
  1) sõidualustustasu;
  2) sõidukilomeetritasu;
  3) ajatasu.

  (2) Vedaja võib kehtestada päevase (kella 6-23) ja öise (kella 23-6) sõidukilomeetritasu, kui taksomeeter lülitub ümber automaatselt. Üleminekukiiruse väärtus ei tohi olla suurem kui 22 kilomeetrit tunnis.

  (3) Ühistranspordiseaduse § 64 lõikega 3 ettenähtud juhtudel esitatakse hinnakiri takso armatuurlaua paremal pool nähtaval kohal ning parema tagaukse klaasi külge peab olema kinnitatud taksomeetri kohandamistunnistuses olevatele tariifidele vastav selgelt arusaadav taksoveoteenuste hinnakiri mõõtmetega 15x15 cm, loetav nii seest kui väljast, ja armatuurlaua paremal pool sõitjale nähtaval kohal, kõik kirjed tehakse musta värviga, hinnakirja alusformaadi värvuseks on valge; hinnakirjad peavad olema valmistatud kleebistena; hinnakirja vormi näidis on toodud eeskirja lisas 1.

  (4) Vedaja peab kehtestatud hinnad esitama taksoveoteenuste hinnakirjas käesoleva määruse lisas toodud vormil.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 01.05.2019. a.

  (2) Enne 01.05.2019. a. välja antud sõidukikaardid kehtivad nendes märgitud tähtajani ka juhul, kui sõiduk ei vasta käesoleva määruse § 2 punktides 2, 5, 7 sätestatule.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Hinnakirja näidis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json