Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2019, 38

Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 24.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ lisa 1 ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras ja määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2019.a.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Teenistujate põhipalgaastmestik

/otsingu_soovitused.json