Teksti suurus:

Kehtna Vallavolikogu 21. mai 2013. a määruse nr 79 „Vallavara valitsemise kord“ muutmine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2015
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2015, 1

Kehtna Vallavolikogu 21. mai 2013. a määruse nr 79 „Vallavara valitsemise kord“ muutmine

Vastu võetud 18.03.2015 nr 40

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Kehtna Vallavolikogu 21. mai 2013. a määruses nr 79 „Vallavara valitsemise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 2 lõike 2 lõppu lisatakse lõik sõnastuses „või omandatakse korteriomand.“;
  2) paragrahv 6 lõike 3 1. lause lõppu lisatakse lõik sõnastuses „valitsus otsustab korteriomandi võõrandamise.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 10. aprillil 2015. a.

Katrin Velleste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json