HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2015, 29

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 19.03.2015 nr 25

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Avinurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse Avinurme Gümnaasiumi (edaspidi kool) töötajate koosseisu kinnitamise kord.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab ja selles teeb muudatused kooli direktori käskkirjaga.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kavandamisel lähtub direktor vallavolikogu poolt kinnitatud kooli eelarvest tagades, et õppekava oleks täidetud ja nõutud teenused osutatud.

  (3) Direktor kinnitab koolitöötajate koosseisu tähtajatult.

  (4) Koosseisu planeerimiseks valla järgmise aasta eelarves, esitab kooli direktor koosseisu kinnitamise või muutmise ettepaneku koos seletuskirjaga hiljemalt 01. detsembriks vallavalitsusele.

  (5) Eelarve muutmist eeldava koolitöötajate koosseisu muutmise vajaduse tekkimisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor eelarve muutmise taotluse koos seletuskirjaga vähemalt kaks kuud enne tähtpäeva, millal on vaja muudatust rakendada, näidates koolitöötajate koosseisu muutmisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne Paas
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json