HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Marjakese Lasteaia arengukava kinnitamine

Marjakese Lasteaia arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2016, 7

  Marjakese Lasteaia arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 23.03.2016 nr 82

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3, Lüganuse Vallavolikogu 24.04.2014 määruse nr 23 „Marjakese Lasteaia põhimäärus” § 14 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Marjakese Lasteaia arengukava aastateks 2016 - 2019.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Püssi Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 42 „Püssi linna lasteaed Marjake arengukava 2013-2017 kinnitamine.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Marja-Liisa Veiser
  Volikogu esimees

  Lisa Marjakese Lasteaia arengukava 2016 - 2019