Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Vändra Alevi Sotsiaalmaja arengukava kinnitamine

Vändra Alevi Sotsiaalmaja arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2016, 26

Vändra Alevi Sotsiaalmaja arengukava kinnitamine

Vastu võetud 18.03.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Vändra Alevi Sotsiaalmaja arengukava (lisa).

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivolikogu 20.02.2014. a määrus nr 5 „Vändra Alevi Sotsiaalmaja arengukava kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Enok
Volikogu esimees

Lisa Vändra Alevi Sotsiaalmaja arengukava