HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulu kompenseerimise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2016, 65

Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulu kompenseerimise kord

Vastu võetud 19.12.2013 nr 2
RT IV, 29.12.2013, 23
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2016RT IV, 31.03.2016, 3803.04.2016

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, ühistranspordiseaduse § 28 lõike 3 ja § 29 lõike ning haridusseaduse § 7 lg 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas elavatele üldhariduskoolide õpilastele Jõhvi valla eelarvest sõidukulu hüvitamist.

  (2) Sõidukulu kompenseerimist on õigus taotleda õpilase lapsevanemal, eestkostjal, hooldajal või täisealisel õpilasel.

§ 2.   Sõidukulu kompenseerimise ulatus

  (1) Kõikidele Jõhvi valla munitsipaalüldhariduskoolides õppivatele õpilastele, kelle elukoht ei ole kooliga samas asulas (välja arvatud Jõhvi küla), kuid kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vald, kompenseeritakse sõidukulu 100% ulatuses.
[RT IV, 31.03.2016, 38 - jõust. 03.04.2016]

  (2) Sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul võib elukohavälises üldhariduskoolis õppiva õpilase sõidukulusid kompenseerida 100% ulatuses.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 31.03.2016, 38 - jõust. 03.04.2016]

§ 3.   Sõidukulu kompenseerimise taotlemine

  (1) Kompenseerimisele kuulub kuni 2 kuud vana sõidukulu.

  (2) Sõidukulu kompenseerimiseks tuleb Jõhvi Vallavalitsusele esitada vormikohane avaldus (lisa), millele lisatakse taotletava perioodi kulu tõendav dokument. Elektroonilise sõidukaardi puhul tuleb avaldusele lisada kaardi koopia koos makset tõendava dokumendiga.

  (3) Kompensatsioon makstakse välja vastavalt avaldusele lisatud ühistranspordi kuludokumentidele, kuid mitte rohkem kui üks sõit edasi-tagasi (kool-kodu) õppepäeva kohta.

  (4) Sõidukulu väljamaksmise otsustab Jõhvi Vallavalitsus korralduse andmisega.

  (5) Väljamaksed teostatakse ülekandega taotleja arveldusarvele.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Lisa Avaldus sõidukulu kompenseerimiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json