Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Elva linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva linna 2017. aasta eelarve muutmine

Elva linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva linna 2017. aasta eelarve muutmine - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2017, 31

  Elva linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva linna 2017. aasta eelarve muutmine

  Vastu võetud 27.03.2017 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse

  § 1.  Kinnitada Elva linna 2017. aasta I lisaeelarve kogumahus 893088 eurot vastavalt lisale 1.

  § 2.  Muuta Elva Linnavolikogu 12. detsembri 2016. a määrust nr 23 „Elva linna 2017. aasta eelarve“ § 1 järgmiselt. „Kinnitada Elva linna 2017. aasta eelarve kogumahus 11245900 eurot vastavalt lisale 2“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Meelis Karro
  Elva Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Elva linna 2017. aasta I lisaeelarve

  Lisa 2 Elva linna 2017. aasta muudetud eelarve