Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Elva linna 2017. aasta eelarve

Elva linna 2017. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.06.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2017, 40

  Elva linna 2017. aasta eelarve

  Vastu võetud 12.12.2016 nr 23
  RT IV, 14.12.2016, 39
  jõustumine 01.01.2017

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  27.03.2017RT IV, 31.03.2017, 3103.04.2017

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Elva linna põhimääruse § 48 lg 2, kaasava eelarve menetlemise kord § 7 lg 7, Elva linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise ning reservfondi kasutamise kord § 9 lg 8 alusel.

  § 1.  Kinnitada Elva linna 2017. aasta eelarve kogumahus 11245900 eurot vastavalt lisale.

  [RT IV, 31.03.2017, 31 - jõust. 03.04.2017]

  § 2.  Kinnitada Elva linna 2017. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 5000 eurot.

  § 3.  Kinnitada Elva linna 2017. aasta eelarve kaasava eelarve objekti rahvahääletuse tulemused. Saadud häälte alusel reastatud nimekiri on lisatud eelarve seletuskirja punkti 5 „Investeerimistegevuse eelarve“.

  § 4.  Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2017. aasta linnavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest detailsemas jaotuses vastavalt klassifikaatorile. Linnavalitsuse tasandi eelarve teha teatavaks linnavolikogule.

  § 5.  Lubada Elva linnapeal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid tähtpäevade või sündmuste puhul ja erieesmärgilisi toetusi ning lisatasusid vastava asutuse eelarve vahenditest.

  § 6.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

  Lisa Elva linna 2017. aasta eelarve
  [RT IV, 31.03.2017, 31 - jõust. 03.04.2017]