Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Hiiumaa valla 2018. aasta eelarve

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2018, 40

Hiiumaa valla 2018. aasta eelarve

Vastu võetud 22.03.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalituse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Hiiumaa valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

  Võtta vastu Hiiumaa valla 2018. aasta eelarve:
 1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
 2) ametiasutuste lõikes vastavalt lisale 2.

§ 2.  Volituste andmine

 (1) Vallavalitsusel on õigus investeeringute tegemisel otsustada investeeringu eelarvesse planeeritud üldsumma piires, millises ulatuses tehakse investeeringuid ja millises ulatuses kaetakse majanduskulusid;

 (2) Vallavalitsusel on õigus võtta laenu eelarves kinnitatud summa ulatuses, teavitades sellest volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni.

§ 3.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve eelarveosade lõikes

Lisa 2 Eelarve ametiasutuste lõikes

/otsingu_soovitused.json