Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Loksa linna 2018. aasta eelarve

Loksa linna 2018. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2018, 43

  Loksa linna 2018. aasta eelarve

  Vastu võetud 28.03.2018 nr 3
  Rakendatakse 01. jaanuarist 2018

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 4 ja Loksa linna põhimääruse § 41 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Loksa linna 2018. aasta eelarve.
  Põhitegevuse tulud kogumahus 3 579 258,23 eurot
  Põhitegevuse kulud kogumahus 3 378 544,28 eurot
  Investeerimistegevus summas 233 951,00 eurot
  Finantseerimistegevus summas - 198 000,00 eurot
  Likviidsete varade muutus 236 664,95 eurot

  § 2.   Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

  § 3.   Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2018. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Rein Heina
  volikogu esimees

  Lisa Loksa linna 2018. aasta

  /otsingu_soovitused.json