HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Haridusasutuste töötajate ja lasteaia pedagoogide töötasu alammäärade kehtestamine

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2020, 16

Haridusasutuste töötajate ja lasteaia pedagoogide töötasu alammäärade kehtestamine

Vastu võetud 25.03.2020 nr 62

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord § 12 lõike 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Töötajate töötasu alammäärad

  Rakvere valla haridusasutuste töötajate töötasu alammäärad on:
  1) abi- ja lihttöölised - Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär;
  2) oskustöölised ja erialaspetsialistid - 800 eurot;
  3) keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid - 900 eurot;
  4) kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid - 1100 eurot.

§ 2.   Lasteaia pedagoogide töötasu alammäärad

  Rakvere valla lasteaedade pedagoogide töötasu alammäärad alates 01.01.2020 on järgmised:
  1) keskeri- ja kõrgharidusega pedagoog - 90% üldhariduskooli pedagoogi töötasu alammäärast;
  2) magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiapedagoog - 100% üldhariduskooli pedagoogi töötasu alammäärast.

§ 3.   Haridusasutuste direktorite töötasu alammäär

  Rakvere valla haridusasutuste direktorite töötasu alammäär on 1500 eurot.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse Rakvere Vallavolikogu 24.01.2018 määrus nr 4 "Haridusasutuste töötajate ja lasteaia pedagoogide töötasu alammäärade kehtestamine" kehtetuks.

  (2) Üldhariduskoolid esitavad vormikohase tarifitseerimisnimekirja Rakvere valla haridusnõunikule hiljemalt eelarveaasta 15. septembriks.

  (3) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2020.a.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json