Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Toila valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Toila valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Toila Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2020, 26

  Toila valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 25.03.2020 nr 75

  Preambuli sisuMäärus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 6, § 23 lg 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Toila valla 2020. aasta eelarve põhitegevuse tulud summas 7 398 300 eurot, põhitegevuse kulud summas 7 395 800 eurot, finantseerimistegevus summas 170 225 eurot, investeerimistegevus summas 943 930 eurot ja likviidsete varade muutus summas 857 419 eurot, nõuete ja kohustuste muutus 254 236 eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Vallavalitsusel kinnitada eelarve detailsem liigendus valdkondade kaupa.

  § 3.   Vallavalitsusel on lubatud teha eelarve valdkonnasiseseid ümbertõstmisi.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  § 5.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020. a.

  Roland Peets
  volikogu esimees

  Lisa Toila valla 2020.aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json