Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 12 "Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" osaline peatamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2020, 28

Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 12 "Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" osaline peatamine

Vastu võetud 26.03.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 19 ja 21 alusel ning seoses eriolukorraga Eesti Vabariigis.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrus nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muudetakse ja täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

„§ 51. Rakendussäte

Määruse § 3 lõiget 2 ei rakendata ja linnavolikogu esimehe, aseesimehe ning linnavalitsuse liikmete töötasu määra ei indekseerita kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses sätestatud kõrgeima palgamäära indeksiga kuni Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuseni.“

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. aprillist 2020.

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json