Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Viljandi valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2020, 29

Viljandi valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 25.03.2020 nr 97

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ § 7 lõike 15 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Viljandi valla 2020. aasta eelarve kogumahuga 27 695 260 (kakskümmend seitse miljonit kuussada üheksakümmend viis tuhat kakssada kuuskümmend) eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

Lisa Viljandi valla 2020. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json