Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Märjamaa valla 2020. aasta eelarve I lisaalaeelarve

Märjamaa valla 2020. aasta eelarve I lisaalaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2020, 31

  Märjamaa valla 2020. aasta eelarve I lisaalaeelarve

  Vastu võetud 25.03.2020 nr 2

  Määrus kehtestatakse Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 32 „Märjamaa valla finantsjuhtimise kord“ § 9, Märjamaa Vallavolikogu 17.03.2020 määruse nr 94 „Märjamaa valla 2020. aasta eelarve I lisaeelarve“ ning Märjamaa Vallavalitsuse 29.01.2020 määruse nr 2-1.1/1 „Märjamaa valla 2020. aasta alaeelarved“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Märjamaa valla 2020. aasta eelarve I lisaalaeelarve määruse lisana.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Meelis Välis
  vallavanem

  Maigi Linna
  vallasekretär

  Lisa Märjamaa valla 2020 a I lisaalaeelarve

  /otsingu_soovitused.json