ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2020, 34

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 25.03.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Hiiumaa valla haldusterritooriumil toimetulekutoetuse määramisel aluseks olevatele eluruumi alalistele kuludele kehtestatakse järgmised piirmäärad:
  1) üür kuni 5 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud tegelik kulu kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 4 kuupmeetrit iga perekonnaliikme kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus 20 eurot inimese kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus: kaugküttega elamutes tegelik kulu sotsiaalselt põhjendatud normi alusel kuus või elektriküttega eluruumis kuni 4 eurot ruumimeetri kohta sotsiaalselt põhjendatud normi alusel kuus või puiduküttega eluruumis kuni 15 ruumimeetrit küttepuid maksumusega kuni 525 eurot aastas;
  7) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 30 eurot esimese perekonnaliikme kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus kuni 60 eurot aastas pere kohta;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  10) hoonekindlustuse kulu kasutatavale eluruumile kuni 0,5 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
  11) olmejäätmete veo tasu kuni 15 eurot pere kohta kuus;
  12) muu ühekordne vältimatult vajalik eluasemekulu üksi elavale isikule või perekonnale, kellele on toimetulekutoetuse arvestamisele vahetult eelnenud kuuel kuul määratud toimetulekutoetus kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.

§ 2.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2020.

Toomas Rõhu
vallavanema asendaja

Helen Härmson
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json