ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põltsamaa valla Puurmani aleviku ja Pikknurme küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032

Põltsamaa valla Puurmani aleviku ja Pikknurme küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 - sisukord
Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 4

Põltsamaa valla Puurmani aleviku ja Pikknurme küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032

Vastu võetud 25.03.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Põltsamaa valla Puurmani aleviku ja Pikknurme küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 (lisatud).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Puurmani Vallavolikogu 27. augusti 2015 määrus nr 6 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Möldri
vallavolikogu esimees

Lisa Põltsamaa valla Puurmani aleviku ja Pikknurme küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032

Joonis 1 Puurmani aleviku perspektiivne ÜVK arendamise üldskeem

Joonis 2 Pikknurme küla perspektiivnem ÜVK arendamise üldskeem

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json