Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 17 „Lapsevanema osalus Türi valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel“ muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 6

Türi Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 17 „Lapsevanema osalus Türi valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel“ muutmine

Vastu võetud 25.03.2021 nr 6

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Türi Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 17 „Lapsevanema osalus Türi valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel“ (RT IV, 17.04.2020, 25) ) § 41 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„§ 41. Erisäte
(1) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise leviku piiramisega seonduvate piirangute kehtestamisel ning piirangute tagamiseks asjaomase haldusorgani avaldatud soovituste kohaldamisel määruse §-s 3 sätestatud kohatasu tasumise kohustust ei kohaldata, kui
1) lasteaiateenuse osutamine on keelatud;
2) lapsevanem haldusorgani soovitusest lähtuvalt soovituslikul piiranguperioodil lasteaiateenust ei kasuta.
(2) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise leviku piiramisega seonduvate piirangute kehtestamisel ning piirangute tagamiseks asjaomase haldusorgani avaldatud soovituste kohaldamisel tasub lapsevanem määruse §-s 3 märgitud kohatasust poole, kui järjestikuse 10 tööpäeva jooksul on täidetud üks järgmistest tingimustest:
1) lasteaiateenuse osutamine kuus oli osaliselt keelatud ning piirangu tõttu ei saanud lapsevanem lasteaiateenust kasutada;
2) haldusorgani soovitusest lähtuvalt kasutas lapsevanem lasteaiateenust osaliselt.“.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json